Årsmöte 2023

Idag (26/3) så har årsmötet för Blombergs Båtsällskap hållits, mötet leddes av mötes ordförande Erik-Ludvig Berggren.

Som ordförande för 2023 så valdes nuvarande ordförande Andreas Ullgren om.

Det var även val till kassör där även nuvarande kassör Daniel Uhlin valdes om.

Ledamöterna Peter Nordlund, Torwald Andersson och Göran Johansson omvaldes även dessa.

Som suppleanter på ett år så valdes Elin Alm och Eva.Lena Berggren om.

41 st medlemmar hade slutit upp så klubbstugan var välfylld

Styrelsen för Blombergs Båtsällskap 2023 är:

Ordförande Andreas Ullgren
Sekreterare Arne Bengtsson
Kassör Daniel Uhlin
Ledamot Jan Johansson
Ledamot Torvald Andersson
Ledamot Peter Öhlin
Ledamot Peter Nordlund
Suppleant Eva-Lena Berggren
Suppleant Elin Alm

Revisorer:
Ingvar Persson
Josefine Walker
Lars Gunnar Gustafsson


Valberedningen:
Hans Walker
Roger Wändal
Inge Persson


Festkommitten:
Eva-lena Berggren
Sebastian Didier
Ingalill Hermansson (Klubbhus)
Andreas Ullgren
Annika Nyström

Övriga sektioner hittar ni här

Efter mötet så bjöd festkommiteen på smörgåstårta från Köttex även kaffe och kaka fanns.

Styrelsen tackar för förnyat förtroende och tackar alla som slöt upp, tillsammans är vi det som gör vår förening stark.