Påskjobb i hamnen

Under långfredagen så kom kranen på plats med hjälp av krangruppen betsående av Kay, Hans och Lennart. Med hjälp av Lennarts kranbil.

Samtidigt så har Lars-Gunnar, Ingemar, Håkan och Patrik sett till att det kommit nya flytelement på pirens och vågbrytarnas y-bommar.

Så nu har vi kommit ett steg närmare våren och att hamnen kan fungera inför kommande säsong.

Bra jobbat alla inblandade.

Nästa planerade möte är komittee möte den 13/4 18.30 med våra komitteer om vad som behöver göras under arbetsdagarna under våren.