Krandagar våren 2023

Torsdag den 20 april hölls kranförarmöte där sjösättningsdagar med kranen fastställdes.

Kranförarna Jan Rundkvist, Kay Johansson , Torvald Andersson , Lennart Ögge, Yngve Svensson, Lars Gunnar Gustafsson, Kjell Erik Johansson samt Hans Walker från krangruppen deltog.

Peter Johansson, Folke Kron och Conny Modig hade förhinder.

Efter bestämning av krandagar gicks reperation samt förändringar av kran och lyftoksbreddning plus repetition av säkerhetskontoller igenom av Hans och Kay. Nya lyftband är inköpta genom Kays försorg.

Via Bas så kan ni nu boka sjösättningstider. Ni gör detta genom att logga in via BAS och på eran sida välja i toppmeny valet schema och sedan välja schemat sjösättning 2023.

Ni når Bas på följande adress bas.batunionen.se. Om ni har erat personnummer registrerat i BAS så går det också att logga in med hjälp av mobilt BankId.

Sjösättningsdagar: 

Lö 13 maj- Ingemar Gustafsson

Lö 20 maj- Jan Rundkvist 

Lö 27 maj- Kjell Erik Johansson

Lö 3 juni-  Lennart Ögge

14 maj – Kay Johansson

Sö 21 maj – Yngve Svensson

Sö 28 maj- Torvald Andersson

Sö 4 Juni-  Folke Kron