Nytt år mot en ny båtsäsong!

Så där ja, då har Julhelgen och nyår passerat för denna gången och vi tar sikte på en ny vår och en härlig sommar till sjöss eller kanske bara i hamnen.

Så härligt att se att arbetet med att förfina och fixa kranen går framåt. Stort tack till alla inblandade för det, ingen nämn ingen glömd. Kranen är en viktig del i hamnen och underlättar ju för de flesta av oss som har båtplats hos oss.

Några av oss i styrelsen har nu också under januari fått lite ny kunskap i BAS och dess nya version. Det kan säkert tyckas lite krångligt och svårt att navigera och komma underfund med sidan, det tycker även jag, men det är ändå ett mycket bra verktyg för båtföreningar att nyttja. Så logga gärna in där testa och bekanta er med sidan så hoppas jag och tror att man kan bli lite mer bekväm med att använda den.

Vi har för avsikt att man ska kunna boka sig på nattvakt/ båtlyft via hemsidan så småningom, och vår IT avdelning ( läs kassör) jobbar med det.

Glöm dessutom inte att registrera ert medlemskap på hemsidan, det öppnar upp för er att läsa styrelseprotokoll och liknade. Snart dimper det ner en avi hos er som uppmanar er att betala medlemskap och båtplats, påminner er som vet med er att ni inte ska nyttja er båtplats denna säsong så är det bra att vi i styrelsen får reda på det så kan vi låta någon annan hyra den. Det väntas ju också ett årsmöte där vi gärna ser att så många som möjligt kommer och förgyller denna dag. Känner du dig manad att delta i styrelsen eller några av kommittéerna eller har förslag på personer som kan tänkas vilja vara med, så tveka inte att höra av dig till valberedningen.

Glöm nu inte årsmötet, hoppas vi ses då! Anmäl dig här.

Det är ju ett tag kvar tills vårrustningen av båten startar, men visst finns suget redan nu jag tänker stilla det begäret med att ta en tur till båtmässan i Göteborg och känna lukten av båtplast och köpa något jag sannolikt inte behöver.

Hursom är det trivsamt och min “vår” brukar starta efter det.

Andreas Ullgren

Ordförande BBS

Underhåll kran

En rapport från en trio av våra tappra medlemmar som jobbar på underhåll och uppgradering utav vår kran i hamnen.

Arbetet med kranen fortsätter vid tjänlig väderlek.

Nästa steg är resning av armen.

Nu är Vågcell , smörjslangar linskivor och lampa monterade.

Linskivorna är återmonterade efter lagersvarvning av Uno Johansson. Vågen är tillfixad av Hans Walker och Göran Johansson och monterad.

Montörerna Kay Johansson och Arne Bengtsson under arbete med kranen idag 25 januari.

Återstående arbeten:

 • Målning av utbytta stag.
 • Utbyte av mastkransvajer.
 • Säkring av våg-cell.
 • Kalibrering av våg.
 • Förbättring av låskätting för olika bredder på lyftoket.
 • Förbättring av wirestyrning till handspel.
 • Installation av el till våg och lampa.

Vi hoppas på många fina dagar i februari.

Detta är styrkan i våran förening. Våra medlemmar och deras kompetenser, de har och erbjuder oss idieelt för att allt skall fungera i hamnen. Vill du vara med och hjälpa till tveka inte att skicka ett mail till bbs@blombergsbatsallskap.se

Årsmöte Blombergs Båtsällskap 2023

Styrelsen för Blombergs Båtsällskap kallar härmed till ordinarie årsmöte.

Tid söndagen den 26 mars klockan 11.00

Plats klubbstugan Blombergs Hamn.

Motioner skall vara inlämnade senast den 12 mars 2023, förslag gällande stadgeändringar skall ha inkommit senast 26 januari 2023.

Inkomna motioner kommer att sändas ut på e-mail, hemsida och annonseras i fönstret på vaktkuren helgen före årsmötet.

Årsmötes handlingar kommer att sändas ut via mail och även publiceras på hemsidan via medlemsidorna.

Ärenden att behandla framgår av nedanstående fördragslista:

 1. Faställande av röstlängd för mötet. Enbart de som betalt årsavgift för 1 mars har rösträtt
 2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse samt in och utbetalningar för 2022
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2022
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser,
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2024
 10. Fastställande av verksamhetsplan.
 11. Val av: BBS ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. (3 ledamöter + kassör)
 12. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
 13. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.
 14. Val av kommittéer och ledamöter i dessa.
 15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen ( se ovan för tider)
 16. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga frågor.

Anmälan

Vi ber alla anmäla sig via Svenska Båtunionen schema system till “Årsmötet 2023”. Så att vi kan planera för fika mm.

Saknar du lösenord eller glömt bort det så använd funktionen “Glömt ditt lösenord” på inloggning sidan. Får du problem med att anmäla dig via schema systemet så skicka in anmälan till årsmötet på bbs@blombergsbatsallskap.se

Väl mött.

/Blombergs Båtsällskap


Göta Kanal erbjudande ni inte får missa

Vi som medlemmar får 25% rabatt på Göta Kanal biljett i sommar

Utbildning BAS

Även om det är ett tag kvar tills det är säsong, så är det aktiviteter i hamnen.

Ikväll så har det varit utbildning för styrelsen i vårat administrationsprogram BAS. som Svenska båtunionen har hållt i. Det är genom medlemskapet i denna som vi har tillgång till detta program. BAS underlättar för oss i klubbar såväl för medlemmar som det adminitstativa uppgifter som vi har.

Det är i detta program varje medlem har ett inloggningskonto där man kan uppdatera såväl sina personuppgifter och båtuppgifter. Man kan också se sina avier här.

Det är i detta system som vi använder för faktureringarna och även bokningarna för vaktnätter, sjösättning och upptagning med kranen.

Har ni erat personnummer registrerat i BAS så går det att logga in med mobilt bankId.

Inloggning till BAS hittar ni på bas.batunionen.se.

Skulle ni vilja få erat personnummer inlagt i BAS, eller har andra frågor angående BAS. Skicka ett mail till kassor@blombergsbatsallskap.se så fixar vi detta.