Bryggvärdar

Piren

Torvald Andersson

Lars-Gunnar Gustafsson

A-Bryggan

Håkan Magnusson

Johan Zackrisson

B-Bryggan

Ingvar Persson

Peter Nordlund

Ulf Ekwall

C-Bryggan

Göran Johansson

Uno Johansson

Fest / Trivselvärdar

Eva-Lena Berggren, sammankallande

Inga-Lill Hermansson (Klubbstuga)

Sebastian Didier

Kranförare

Kay Johansson

Torvald Andersson

Kjell-Erik Johansson

Yngve Svensson

Lars-Gunnar Gustafsson

Conny Modig

Peter Johansson

Folke Kron

Segling

Per Ola Danielsson  070 745 75 34

Conny Modig  070 143 66 55

Ingemar Gustafsson  070 642 64 52

Daniel Uhlin 070 216 66 23

Jan-Erik Alm  070 627 35 72

Ingvar Persson  070 332 17 16

Birger Bäckström  070 325 41 28

Hans Walker  070 217 22 29

Tekniska

Torvald Andersson

Göran Johansson

Kjell-Erik Johansson

Folke Kron