Sektioner i Blombergs Båtsällskap

Bryggvärdar

Piren

Torvald Anderrson

Lars-Gunnar Gustafssob

A-Bryggan

Håkan Magnusson

B-Bryggan

Ingvar Persson

Peter Nordlund

Ulf Ekwall

C-Bryggan

Göran Johansson

Uno Johansson

Fest / Trivselvärdar

Eva-Lena Berggren sammankallande

Inga-Lill Hermansson

Sebastian Didier

Kranförare

Kay Johansson

Torvald Andersson

Kjell-Erik Johansson

Yngve Svensson

Lars-Gunnar Gustafsson

Conny Modig

Peter Johansson

Folke Kron

Segling

Per-Ola Danielsson 070 745 75 34

Conny Modig 070 143 66 55

Ingemar Gustafsson 070 642 64 52

Daniel Uhlin 070 216 66 23

Jan-Erik Alm 070 627 35 72

Ingvar Persson 070 332 17 16

Birger Bäckström 070 325 41 28

Hans Walker 070 217 22 29

Tekniska

Torvald Andersson

Göran Johansson

Kjell-Erik Johansson

Folke Kron