Valberedningen i Blombergs Båtsällskap består av:

Hans Walker tel. 0702-17 22 29 mail: walker.hans@telia.com

Roger Vändal

Inge persson