Valberedningen

Valberedningen i Blombergs Båtsällskap består av av

Hans Walker 0702- 17 22 29 mail walker.hans@telia.com

Roger Vändal

Inge Persson