Blombergs Båtsällskap inbjuder här alla seglingsintresserade att delta i Kvällsseglingarna 2022 för kölbåtar enligt SRS.

Följande gäller:

-Banan anslås senast kl 17:45. Läggs också ut på gruppchatten “BBS Segling” via supertext

-Ingen föranmälan är nödvändig.

-En båt med högst två personers besättning för kappsegla med SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs)

-Starten sker exakt kl 18:15

-Seglingen beräknas pågå 90 minuter,

-Resultatlistan presenteras snarast möjligt efter sista båts målgång,

-De bästa båtarna kommer att få pris efter kvällsserien är avslutad.

-Ett speciellt fint pris kommer också att lottas ut.

-Lott erhålls även vid DNS (startade inte) och DNF (gick inte i mål)

– Det är ambitionen att vilja segla som ger en lott.

-Alla lotter summeras och vid Luciaseglingen så sker dragningen.