Kran för båtlyft

I Blombergs Båtsällskap så finns det en kran som är godkänd för lyft upp till 5 ton för klubbens medlemmar,

Vi har ett antal medlemmar som är utbildade kranförare och har behörighet att lyfta båtar.

Vi anordnar 4-5 helger under våren för sjösättning av båtar och 4-5 helger under hösten för upptagning av båtar.

Vi använder vårt administrationsprogam BAS för bokning av kranlyft, Detta når ni genom er användarkonto som ni har i BAS. inloggning för detta hittar ni på adressen bas.batunionen.se

Det finns också en mastkran för påmastning och avmastning utav segelbåtsmaster som våra medlemmar har tillgång till.

Det är viktigt att man läser igenom manualen för detta noggrant innan man mastar på eller av sin båt för att inte råka ut för missöden.

Tänk på att det är alltid operatören av kranen som är ansvarig för säkerheten.

Om ni känner er det minsta osäkra så kontakta då någon annan medlem som kan hjälpa er.

Nedladdning av användarinstruktioner för mastkranen hittar ni härunder.

Användarinstruktioner mastkran

Kompletterande intruktioner mastkran