Värdegrund gällande för Blombergs Båtsällskap

Respekt för varandra
• Vi bemöter varandra som vi själva vill bli bemötta
• Vi lyssnar på och respekterar andras åsikter
• Vi visar varandra hänsyn
• Vi pratar med varandra, inte om varandra
• Vi följer gemensamma regler och fullföljer våra åtaganden
Inkluderande
Vårt sällskap värnar om att ALLA ska känna sig välkomna. Det uppnår vi genom ett
vänligt bemötande – självklart är vi trevliga mot varandra och ger en hjälpande
hand i STORT och i smått.

Demokrati
• Lika behandling, samma värde
• Lika rättigheter, samma skyldigheter
• Blombergs Båtsällskap är politiskt oberoende
• Demokratiskt styrelseskick
Ordning och reda
• Vårda lokaler och utrustning
• Vårda området
• Miljötanke i all verksamhet
• Ordning ger trivsel
Genom vård av egna och gemensamma lokaler, utrustning samt områden skapas
god trivsel och gemenskap.