Värdegrund gällande för Blombergs Båtsällskap

Respekt för varandra

 • Vi bemöter varandra som vi själva vill bli bemötta
 • Vi lyssnar och respekterar andras åsikter
 • Vi visar varandra hänsyn
 • Vi pratar med varandra, inte om varandra
 • Vi följer gemensamma regler och fullföljer våra åtaganden

Inkluderande

Vårt sällskap värnar om att ALLA skall känna sig välkomna. Det uppnår vi genom ett vänligt bemötande – självklart är vi trevliga mot varandra och ger en hjälpande hand i STORT och i smått.

Demokrati

 • Lika behandling, samma värde
 • Lika rättigheter, samma skyldigheter
 • Blombergs Båtsällskap är politiskt oberoende
 • Demokratiskt styrelseskick

Ordning och reda

 • Vårda lokaler och utrustning
 • Vårda området
 • Miljötanke i all verksamhet
 • Ordning ger trivsel

Genom vård av egna och gemensama lokaler, utrustning samt områden skapas god trivsel och gemenskap.