Blombergs Båtsällskap är en förening för alla som är intresserade av sjöliv, i vår hamn finns både segel- och motorbåtar. Vi är ca 200 medlemmar som tillsammans sköter vår hamn med tillhörande klubbstuga.