Underhåll kran En rapport från en trio av våra tappra medlemmar som jobbar på underhåll och uppgradering utav vår kran i hamnen. Arbetet med kranen fortsätter vid tjänlig väderlek. Nästa steg är resning av armen. Nu är Vågcell , smörjslangar linskivor och lampa monterade. Linskivorna är återmonterade efter lagersvarvning av Uno Johansson. Vågen är tillfixad… Läs mer


Styrelsen för Blombergs Båtsällskap kallar härmed till ordinarie årsmöte.

Tid söndagen den 26 mars klockan 11.00

Plats klubbstugan Blombergs Hamn.… Läs mer


Utbildning BAS Även om det är ett tag kvar tills det är säsong, så är det aktiviteter i hamnen. Ikväll så har det varit utbildning för styrelsen i vårat administrationsprogram BAS. som Svenska båtunionen har hållt i. Det är genom medlemskapet i denna som vi har tillgång till detta program. BAS underlättar för oss i… Läs mer


Året lider mot sitt slut och Blombergs Båtsällskap vill därför önska alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År och hoppas att ni får njuta av lite julledighet. Vi vill också rikta ett extra tack till alla som på något sätt hjälpt till idèelt i föreningen under året. Utan er hjälp vore föreningen ingenting. .… Läs mer