ARBETSDAG 15/10-2022

Nu har vi avverkat höstens andra arbetsdag.

De sista y-bommarna är uppe och det har röjs sly och säkerställs att bryggorna klarar sig inför vinterns is.

Engagemanget från alla våra medlemmar är det som gör Blombergs Båtsällskap så underbart.

Tack alla som under året har gjort sin arbetsplikt. Vi syns till våren igen för att färdigställa hamnen inför en ny underbar säsong.

Ett stort tack till alla medlemmar från styrelsen i Blombergs Båtsällskap vi vore inget utan engagemanget från våra medlemmar.