Utbildning Tävlingsledare & Regattaexpeditons personal

Kommande säsong så skall vi försöka få igång tävlingsverksamheten ännu mer i BBS och det skulle vara kul om vi kunde få fler medlemmar som är utbildade för våra kappseglingsevent.

Lördagen den 11 mars så kommer Pär Söderström att hålla en utbildning i Vänersborg.

Där kommer ni kunna få en inblick i vad en tävlingsledare gör och få kunskaper för att kunna hålla i en kappsegling som vi arrangerar såsom vad som ingår i seglingsföreskrifter och vilka funktioner som krävs för att hålla i en kappsegling.

Det kommer också hållas utbilning vad man gör på en seglingsexpedition, anmälan och registrering och genomgång av dataprogramet Sailwave som är ett kappseglingsprogram för resultathantering.

Blombergs Båtsällskap har just nu tre stycken utbildade seglingsledare, men för att kunna genomföra bra och roliga kappseglingar så behövs det medlemmar som kan tänka sig att hålla i tävlingsledningsbiten och regattaexpeditionen.

Så ta möjlighet att vara med på denna utbildning och lär er mer om att arrangera en kappsegling.

Om du tycker detta låter intressant så skicka ett mail till segling@blombergsbatsallskap.se och anmäl dig senast söndag den 5 mars. .

Ju mer vi är som hjälps åt ju roligare och lättare blir det att anordan saker i klubbens regi.

Kostnaden för kursen står VVSF för.

Preliminärt program:

Tid 11 Mars

Plats Quality hotell Vänersborg

09.00-09.30 Samling med fika och presentation

09.30 . 12.00 Genomgångar från handboken

12.00 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.00 Fortsatta genomgångar

14.00 – 15.00 Gruppövningar för tävlingsledare resp expeditionspersonal

15.00 – 16.00 fika, redovisningar, diskussioner och frågor.

Hoppas vi ses

Seglingskomittén Blombergs Båtsällskap