Året lider mot sitt slut och Blombergs Båtsällskap vill därför önska alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År och hoppas att ni får njuta av lite julledighet.

Vi vill också rikta ett extra tack till alla som på något sätt hjälpt till idèelt i föreningen under året. Utan er hjälp vore föreningen ingenting.

.